Výstavba rondelu změní zastavování autobusů

Z důvodu výstavby kruhového objezdu v Zábřehu v termínu od 21. července do 31. října 2014 budou mimo provoz autobusové zastávky Poliklinika a Nám. Osvobození.

Autobusové linky pojedou takto:

linka 930207 – Tč. 18 – z ul. Postřelmovské odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračuje na ul. Dvorskou, ul. Sušilovou na aut. st. (Valovou), dál po ul. Žižkové přes stavbu kruh. objezdu na ul. ČSA a dál k žel st. obousměrně.

linka 930217 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930775 – Tč. 9 – z ul. Postřelmovské odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračuje na ul. Dvorskou, ul. Sušilovou, ul. Žižková, přes stavbu kruh. objezdu na ul. ČSA a dál k žel st. obousměrně.

linka 930446 – Tč. 22 – všechny spoje pojedou z ul. Postřelmovské, kde odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračují na ul. Dvorskou, (ul. Sušilovou a Valovou mimo spojů č. 1,15,40,309,310,319,320), dál po ul. Žižkové, přes stavbu kruh. objezdu na ul. ČSA a dál k žel st. obousměrně.

linka 930371 – Tč. 2 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930372 – spoje jsou vedeny z aut. st. po ul. Dvorské, na ul. Bezručovu, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračují na zast. Na Křtaltě a dál po své trase obousměrně.

linka 930373 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930374 – Tč. 5 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930375 – Tč. 3 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930376 – Tč. 2 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930377 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930378 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930379 – Tč. 14 – poliklinika je mimo provoz spoje č.4, 5, 10 a 12 pojedou z ul. Postřelmovské odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračuje na ul. Dvorskou, ul. Sušilovou na aut. st. ( Valovou). Spoje 4 a 12 ze žel st. po ul. ČSA přes stavbu kruh. objezdu po ul. Žižkové, ul Sušilové na aut. st. odtud po ul. Dvorské na ul. Bezručovu, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračují směr Postřelmov.

linka 930380 – Tč. 6 – poliklinika je mimo provoz – spoje pojedou z ul. Postřelmovské odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračuje na ul. Dvorskou, ul. Sušilovou na aut. st. (Valovou), ul. Žižkovou přes stavbu kruh. objezdu na ul. ČSA a dál k žel st. obousměrně.

linka 930381 – Tč. 5 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930383 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud ( přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930386 – Tč. 5 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930387 – Tč. 5 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930389 – Tč. 2 a 34 nám. Osvobození mimo provoz – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 930394 – spoje na aut. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu) obousměrně.

linka 936361 – Tč. 10,11,19 a 20 nám. Osvobození a poliklinika jsou mimo provoz – spoje z ul. Postřelmovské odbočí vpravo na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, (sp. 9, 43,45 a 47 ke IV. škole na ul. Strejcovu) na ul. Dvorskou, na nám. Masarykovo odtud dle JŘ. Od Sladovny záv. přejedou na ul. Dvorskou, na ul. Bezručovu, (sp. 9, 43,45 a 47 ke IV. škole na ul. Strejcovu ), kde zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh, pokračují na zast. Na Křtaltě a dál po své trase.

linka 936362 – Tč. 4,5,6,10 17, 21 a 22 poliklinika a nám. Osvobození jsou mimo provoz – spoje z ul. ČSA odbočí na ul.. Tunklovou po ul. Třešňové z ul. Postřelmovské odbočí na ul. Bezručovou, kde zastaví na zastávce zubní odd. ke IV. škole na ul. Strejcovu , na ul. Dvorskou, na nám. Masarykovo odtud dle JŘ. Od krytého bazénu přejedou na ul. Dvorskou, na ul. Bezručovu, ke IV. škole na ul. Strejcovu pak zastaví na zastávce zubní odd. Zábřeh a pokračují po ul. Třešňové odbočí na ul. Tunklovou na ul. ČSA a dál po své trase.

linka 936363 – Tč. 4 a 10 nám. Osvobození mimo provoz – spoje ze žel. st. jsou vedeny jako doposud (přes stavbu kruh. objezdu).