Na webu je návrh dalšího jízdního řádu

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje předkládá veřejnosti k připomínkování návrh jízdního řádu na trati Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín. Dokument navazuje na dříve zveřejněný návrh železničního jízdního řádu pro ostatní trati, který připravila státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Jednotliví občané, ale také instituce, mohou vyjádřit své připomínky k návrhu jízdního řádu elektronicky na adresu kidsok@kidsok.cz. Krajský koordinátor dopravy přijímá připomínky do 11. července 2014.

Návrh jízdního řádu naleznete níže.