Cvičení řešilo fiktivní nehodu na železnici

Odklonit vlaky z poškozené trati a operativně připravit náhradní autobusovou dopravu, to byl hlavní úkol odborníků z KIDSOK na dvoudenním cvičení probíhajícím v Přerově.

Cvičení předpokládalo zastavení provozu na železničních tratích spojujících Přerov s Olomoucí a s Hranicemi. Simulovaná situace souběžně počítala také s uzavřením některých silničních tahů přímo ve městě.

Za Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se cvičení zúčastnili dva specialisté. Ti danou situaci vyřešili a navíc ještě pomáhali krizovým štábům zvládnout další úkoly související s odklonem dopravy.

Další informace o cvičení naleznete na stránkách Olomouckého kraje a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.