Arriva Morava modernizuje vozový park za přispění evropských peněz

Společnost Arriva Morava pořídila v rozmezí let 2012 až 2014 s přispěním evropské dotace ROP Střední Morava celkem 16 autobusů v celkové hodnotě 78,673 miliony korun, výše dotace projektu dle smlouvy je 40 procent z této částky. Do provozu bylo uvedeno 10 částečně nízkopodlažních autobusů typu SOR CN 12 a 6 plně nízkopodlažních autobusů typu Solaris Urbino 15. Vozidla byla předána dopravci ve třech dodávkách, poslední z nich se uskutečnila letos v dubnu (7 autobusů SOR CN 12).

Nová vozidla splňují nejpřísnější emisní limity EURO 5, jsou vybavena výklopnou plošinou pro nástup cestujících na invalidním vozíku nebo rodičů s kočárky a informačním systémem pro sluchově a zrakově postižené občany s vazbou na povelový vysílač nevidomého.

„Autobusy jsou nasazeny na nejvytíženější příměstské a meziměstské linky v Olomouckém kraji. Sedm vozidel jezdí na Olomoucku, čtyři na Přerovsku, tři na Šumpersku a dva na Jesenicku. Autobusy tedy působí takřka na celém území Olomouckého kraje,“ řekl Miloš Hnilica, generální ředitel Arriva Morava, při slavnostním představení vozidel. „Díky pořízení těchto nových moderních vozidel jsme mohli rozšířit počet bezbariérových spojů,“ dodal Hnilica.

„Jakákoliv obnova vozového parku, navíc za podpory evropských prostředků, přispěje ke zkvalitnění i atraktivitě cestování veřejnou dopravou v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje,“ uvedl ředitel Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Jaroslav Tomík.
Z vybraných páteřních linek, na které jsou nasazovány zakoupené autobusy, je možné zmínit například linky Olomouc – Litovel, Přerov – Bystřice pod Hostýnem, Loštice – Mohelnice – Zábřeh – Šumperk a Jeseník – Javorník – Bílá Voda.

„Nové autobusy pořízené s finanční pomocí z prostředků Evropské unie přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb cestující veřejnosti a ke snížení emisní zátěže v regionech. Bez těchto prostředků by obnova vozového parku probíhala mnohem pomaleji a vybavenost vozidel by nedosahovala takového komfortu, jakého se nám podařilo docílit,“ doplnil Hnilica.

Společnost Arriva Morava je součástí dopravní skupiny Arriva. Více informací o dceřiné společnosti naleznete na adrese: www.arriva-morava.cz

O skupině Arriva

Arriva v České republice provozuje téměř 2000 autobusů a 5 vlaků a zaměstnává přes 3200 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví 120 milionů cestujících.

Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 56 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve 14 evropských zemích.

Majitelem autorských práv k fotografiím je Arriva Morava.