Dopravní obslužnost kraje bude sjednocena

Olomoucký kraj chce od příštího roku objednávat dopravní obslužnost na svém území jednotně a převzít tak část odpovědnosti, kterou měly dosud obce. Opatření je pokračováním systémového řešení osobní dotované dopravy. Jedná se o důležitou strategickou prioritu a skončí tak dosavadní složitý systém, kdy některé autobusové spoje objednávalo hejtmanství a jiné zase obce.

Se sjednocením dopravní obslužnosti, včetně modelu financování, souhlasilo na svém zasedání 11. dubna Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Aloise Mačáka je to pro region zásadní krok správným směrem. „Doprava je jednou z našich dlouhodobých priorit. Společným zájmem celého regionu je funkční veřejná osobní doprava provozovaná s přijatelnými náklady a řízená z jednoho místa.“ řekl 1. náměstek kraje Mačák.

Schválený materiál předpokládá, že kraj bude již od roku 2015 kompletně objednávat, koordinovat a kontrolovat ekonomiku a dohlížet na dopravní obslužnost. Obce na jednotný systém budou finančně přispívat. Za každého jednoho obyvatele by starostové měli do pomyslné společné pokladny dávat ročně 70 korun. Smyslem je aktivní spoluúčast obcí na samotném procesu objednávky a částečné narovnání historické nesouměřitelnosti v příspěvcích obcí.

Projekt kompletně připravila příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Rozhodnutí zastupitelstva předcházela řada jednání se starosty a zástupci samospráv o vytváření systému. „Je to pro nás završení několikaleté práce a začíná tím i další systémová etapa v rámci řešení veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji,“ říká Jaroslav Tomík, ředitel organizace koordinující integrovaný dopravní systém v regionu.

V Olomouckém kraji je celkem 399 měst a obcí. Ty dosud dohromady platily dopravcům ztráty ve výši zhruba 50 miliónů korun. Jednotný příspěvek 70 korun na obyvatele předpokládá, že úhrady od obcí dosáhnou částky 45 miliónů korun. Chybějících 5 miliónů korun by dorovnal kraj ze svého rozpočtu. Pro většinu obcí toto řešení má nejen finanční přínos, ale také kraj v budoucnosti zajistí veškerý servis k výběrovým řízením.

Sjednocení dopravní obslužnosti je důležité pro vyhlášení veřejných soutěží na dopravce. Soutěže, z nichž vzejdou provozovatelé jednotlivých linek, je nutné avizovat v příslušných věstnících v roce 2015. Sloučení navíc umožní zcela dokončit integraci (jednotný jízdní doklad) veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji a zavést jednotný systém elektronického odbavení cestujících.

Připravované kroky včetně sloučení dopravní obslužnosti vycházejí z koncepčních materiálů, především z Generelu veřejné osobní dopravy Olomouckého kraje, Plánu dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje a střednědobé strategie KIDSOK.

Příslušné dokumenty pro jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.