Změna v číslování nástupišť v železniční stanici Olomouc hl.n.

Na základě informací od provozovatele dráhy, organizace Správa železniční dopravní cesty, se s platností od 2. dubna 2014 mění číslování nástupišť v železniční stanici Olomouc hlavní nádraží.

Stávající nástupiště číslo 5, tzv. „Prostějovské nástupiště“ se s platností od 2. dubna 2014 nově označuje jako nástupiště číslo 1A.

V nejbližších dnech bude zprovozněno nově vybudované nástupiště číslo 5 (v uspořádání za nástupištěm č. 4). O konkrétním datu otevření nového nástupiště, které bude dočasně zpřístupněno pouze z „hodolanského“ podchodu, vás budeme informovat.