Uzavírka mostu v Dolním Újezdě změní trasy autobusů

V termínu od 31. března do 30. června bude probíhat úplná uzavírka mostu na sil. II/437 v Dolním Újezdě (směr Bohuslávky).

Uzavřeným úsekem projíždí linky dopravce Arriva Morava:

• 920013 Přerov – Dolní Újezd – Skoky – Staměřice
• 920052 Lipník n. Bečvou – Hranice
• 920060 Lipník n. Bečvou – Jezernice – Podhoří – Lipník n. Bečvou

Po dobu uzavírky budou linky vedeny po objízdných trasách. Podrobné informace jsou v přepravním opatření dopravce přiloženém níže.