Informace k integraci trati 310 už jsou na webu

Na našem webu již naleznete souhrnnou informaci týkající se začlenění železniční trati 310 v úseku Hrubá Voda – Olomouc do integrovaného dopravního systému.

Zájemci naleznou vše potřebné pod tímto odkazem.

Příslušná sekce webu obsahuje i kapesní informační leták a mapu oblasti, obojí je ke stažení.