KIDSOK se prezentoval na ostravské konferenci GIS

Dne 28. ledna byl na konferenci GIS Ostrava 2014 – Geoinformatics for Intelligent Transportation prezentován netradiční přístup organizace KIDSOK ke správě a pořízení dat o veřejné dopravě v Olomouckém kraji. Konference byla zaměřena na aplikaci geoinformatiky pro potřeby dopravy a s ní spojené problematiky u nás i ve světě.

Inovativní geoinformatický přístup KIDSOK spočívá v tom, že ke každému statickému objektu sítě veřejné dopravy (označníku, nástupišti, vybavení apod.) je zaznamenáváno velké množství parametrů a také konkrétní poloha objektu pomocí GPS souřadnic. Všechny tyto informace jsou sbírány pomocí mobilní aplikace pro tablety s operačním systémem Android. Všechny parametry a vlastnosti všech monitorovaných objektů v přesně nastavené hierarchii vycházejí z nejnovějších světových technických standardů v oblasti výměny dat o veřejné dopravě. Tento příspěvek jako jeden z mála uspěl v konkurenci zahraničních expertů v oblasti dopravy.

Úplné znění článku naleznete zde.