Kraj zachová rozsah dopravní obslužnosti

Olomoucký kraj v roce 2014 opět zachová, současný rozsah dopravní obslužnosti. Učiní tak jako jeden z mála krajů v České republice. Autobusové spoje, které objednává u dopravců, ujedou podle nových jízdních řádů 17,3 miliónu kilometrů a vlaky 6 miliónů kilometrů. „Na dopravní obslužnost klademe důraz nejen kvůli mobilitě pracovní síly, ale také s ohledem na každodenní potřeby občanů,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Alois Mačák odpovědný za resort dopravy.

Podle náměstka Mačáka se kraj musí vyrovnat také se zdražením železniční dopravní cesty pro osobní vlaky. „Toto zdražení zapříčinila Nečasova vláda a pro nás to znamená dalších 17 miliónů korun ročně navíc,“ upřesnil radní pro dopravu Alois Mačák.

Olomoucký kraj počítá s úhradami dopravcům ve výši 820 miliónů korun. Peníze slouží především k úhradě takzvané prokazatelné ztráty, kterou dopravci vyčíslují. Z této částky dostane kraj od státu 210 miliónů korun díky plnění takzvaného Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Memorandum regiony uzavřely v roce 2009 s vládou Jana Fischera. Zbývající peníze musí zastupitelé najít ve vlastních příjmech kraje.