Kraj připravuje integraci železniční trati, bude proto sčítat cestující

Olomoucký kraj bude v listopadu zjišťovat, jak cestující přesedají z vlaků na trati 310 z Opavy do Olomouce na městskou hromadnou dopravu. Důvodem je připravované zahrnutí této trati do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, který občanům umožní využít pouze jednu jízdenku. „Pokud chceme s naším integrovaným systémem konkurovat individuální dopravě, musíme stále pracovat na komfortu cestujících,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Alois Mačák.

Sčítání cestujících na této trati se uskuteční 13. listopadu. Zajistí jej Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého. „Tento pilotní projekt bude znamenat prvotní integraci vlaků jedoucích přímo do Olomouce,“ uvedl ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík. Organizátoři nechají umístit do železničních stanic i samotných vlaků informační letáky, kterými cestující požádají o spolupráci.

Samotné sčítání provedou tazatelé přímo ve vlacích Českých drah v úseku Olomouc – Hlubočky, Mariánské Údolí. Občané budou požádáni o předložení jízdenky a sdělení informace, odkud kam jedou, zda přestupují na městskou hromadnou dopravu, případně jaký jízdní doklad využívají. Následně budeme veřejnost o výsledcích tohoto průzkumu informovat.