Olomoucký kraj prosadil systémové řešení mezikrajské dopravy

Olomoucký kraj nechá vypracovat studii dopravy na hranicích s Pardubickým krajem. Cílem je napravit následky, které vznikly nevydařenou optimalizací veřejné dopravy v Pardubickém kraji doprovázenou rušením některých vlakových spojů. Pardubičtí krajští radní totiž bez jakéhokoliv projednání s Olomouckým krajem před dvěma roky zrušili dohodu o zajištění vlakových spojů mezi oběma kraji. Olomoucký kraj byl tehdy nucen nahradit zrušené spoje autobusovou dopravou. „Jsem rád, že se nám dlouhodobým tlakem a jednáním podařilo přesvědčit kolegy ze sousedního kraje, aby se připojili k naší snaze vrátit do mezikrajské dopravy potřebnou kvalitu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák. Výsledkem těchto jednání je také dohoda, že na financování studie mezikrajské dopravy se budou podílet oba kraje.

Olomoucký kraj o toto řešení usiloval již od listopadu loňského roku, kdy náměstek hejtmana Alois Mačák kontaktoval svého kolegu z Pardubického kraje Jaromíra Duška k nápravě nevyhovujícího stavu. Rozhodnutí padlo na společném jednání hejtmanů obou krajů, jejich náměstků pro dopravu, starostů dotčených obcí a odborníků uskutečněném dne 9. října v Olomouci. Olomoucký kraj inicioval toto jednání po několikaměsíční časové prodlevě ze strany Pardubického kraje. Příslib o vypracování studie totiž zazněl od zástupce Pardubického kraje již 8. července. „Dopravní obslužnost je pro Olomoucký kraj dlouhodobě prioritou, proto považujeme mezikrajskou veřejnou dopravu za velmi důležitou,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu Alois Mačák.

Studii řešící přeshraniční dopravu zadá Olomoucký kraj s tím, že tento důležitý podkladový materiál pro další seriózní jednání by měl být zpracován ještě v letošním roce.