MHD pojede ke Galerii Šantovka v Olomouci

Dopravní obslužnost obchodně-společenského centra Šantovka po jejím otevření bude zajištěna dočasnou autobusovou linkou dopravce DPMO č. 30, která bude uvedena do provozu od 18. října. Po trase bude linka obsluhovat zastávky Tržnice (druhá ve směru jízdy – BUS linky č. 20) – Šantovka (tramvajová) – V Kotlině (tramvajová) – Trnkova – Zikova – Povel, škola – V Kotlině (tramvajová) – Šantovka (tramvajová) – Tržnice, plocha (výstupní).

Nově obsluhované zastávky
• Šantovka
• V Kotlině

Trasování linky je znázorněno v příloze níže.

Linka zajistí obsluhu centra do zprovoznění nové tramvajové trati a bude provozována denně.
K ukončení jejího provozování dojde po spuštění zkušebního provozu na tramvajové trati během měsíce listopadu, po dokončení výstavby trakční měnírny. Jelikož nebude k dispozici kompletní počet vozidel, předpokládá dopravce DPMO zajištění dopravy zatím linkou č. 3 v 30-ti minutovém intervalu přes Tržnici a centrum k Hlavnímu nádraží.

Aktuální informace k jízdním řádům a zajištění veřejné dopravy v této části města naleznete zde.