Turistická jízdenka Jeseníky – vyhodnocení

Na základě společné aktivity Euroregionu Praděd, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Koordinátora ODIS s.r.o., KIDSOK, p.o. a dopravce ARRIVA MORAVA a.s. za účelem podpory turistiky a souvisejícího používání prostředků veřejné dopravy byla v letošní letní sezóně nabízena jednodenní jízdenka pro oblast JESENÍKY platná v daném dni, kdy byla zakoupena.

Turistická oblastní jízdenka byla nabízena ve dvou druzích, a to pro 1 osobu a pro max. 5 osob bez ohledu na věk a bez ohledu na pracovní dny, či dny pracovního klidu.

Oblastní jízdenka JESENÍKY platila na všech linkách dopravce ARRIVA MORAVA a.s. včetně Železnice Desná, a to na území vymezeném 26 zónami na území Moravskoslezského kraje a 17 zónami na území Olomouckého kraje.

Za dobu platnosti oblastní jízdenky JESENÍKY od 1. května 2013 do 30. září 2013 bylo vydáno 395 jízdenek pro jednu osobu a 172 skupinových jízdenek.

V nadcházejícím období se připravuje rozšíření platnosti oblastní jízdenky JESENÍKY i na ostatních železničních tratích dopravců České dráhy a.s. a GW Train Regio a.s. v této oblasti i období vydávání těchto jízdenek.