V některých autobusech a vlacích proběhne přepravní průzkum

V průběhu října se ve vybraných vlacích a autobusech v Olomouckém kraji uskuteční přepravní průzkum.
Tazatelé při něm budou žádat cestující o předložení jízdenky a například o informace, zda přestupují na městskou hromadnou dopravu (MHD). Cílem průzkumu je právě zjištění, do jaké míry občané využívají jedné jízdenky k cestování různými dopravními prostředky.

V zóně 71 Olomouc se průzkum bude týkat všech spojů linek 890804 a 890805 provozovaných dopravcem Auta-Busy Studený. Tazatel při něm nastoupí do vozu na hlavním nádraží a bude požadovat předložení jízdenek a také sdělení doplňujících informací. Dále se akce uskuteční také u linek firmy Arriva Morava číslo 890706, 890712, 890722 a 890719. V tomto případě tazatel nebude oslovovat cestující v autobuse, ale na zastávce autobusové nádraží. Průzkum se dotkne i linky 890763, a to na zastávce Olomouc, autobusové nádraží podchod. U vyjmenovaných linek na zastávkách Olomouc, autobusové nádraží a Olomouc, autobusové nádraží podchod, bude ve dnech průzkumu umožněn nástup do vozidel pouze předními dveřmi.

V zóně 41 Prostějov průzkum proběhne ve všech vlacích na tratích 271 a 273. Tazatelé budou v tomto případě do vozů nastupovat ve stanici Prostějov, hlavní nádraží a v Kostelci na Hané. Pro zónu 71 Olomouc organizátoři připravili průzkum na 15. a 19. října a pro zónu 41 Prostějov na 17. a 19. října.

Koordinátor děkuje cestujícím za ochotu při zjišťování údajů pro průzkum a pochopení přechodných dopravních mimořádností.

Veškeré podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.