Sobotní pochod omezí veřejnou dopravu v Přerově

V sobotu 21. září v odpoledních hodinách projde ulicemi města Přerova ohlášený pochod. Z toho důvodu bude zastávka Nám.T.G.Masaryka od 15:00 do 16:00 zrušena. Zřizuje se náhradní zastávka Nábř. PFB.

Na příkaz Policie ČR mohou být autobusy pozdrženy na bezpečném místě na dobu nezbytně nutnou pro průchod účastníků akce. Může docházet ke zpoždění. Pro cestování mějte, prosím, větší časovou rezervu.