Linka č. 10 MHD v Olomouci mění jízdní řád k 2. září

Od pondělí 2. 9. 2013 pojede vždy spoj linky č. 10 s odjezdem v 6:52 hodin ze zastávky MŽ, nový závod z provozních důvodů ze zastávky Hotelový dům do zastávek Povel, škola a Zikova, tzn. po své původní trase.
Zastávky Zenit a Velkomoravská nebudou obslouženy.