KIDSOK zahajuje pasportizaci dopravní sítě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc, Katedrou geoinformatiky zahajuje práce na pasportizaci jednotlivých zastávek veřejné dopravy.

Projekt bude realizován etapovitě. Od tohoto týdne a v průběhu měsíce září budou mapovány zastávky a objekty s nimi spojené ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov, Zábřeh, Hranice a Šumperk.

Pořízená data budou cenným základním kamenem pro přípravu interaktivních map a dalších telematických projektů, které v budoucnu nabídnou cestující veřejnosti ucelený soubor informací o veřejné dopravě v Olomouckém kraji.