Změny v jízdních řádech autobusových linek od 1. 9. 2013

Od celostátně stanoveného termínu změn jízdních řádů 1. 9. 2013 dochází i v Olomouckém kraji k úpravám jízdních řádů autobusových linek. Tyto změny jsou provedeny na základě požadavků měst, obcí a cestujících nebo v rámci racionalizace veřejné dopravy Olomouckého kraje.

Olomoucko:
Linka 890704 – název zastávky Olomouc, U Učiliště byl změněn na Olomouc, Trnkova
– doplněna nová zastávka Tovačov, U učiliště
– spoje č. 25, 36 a 368 – nově zajíždí do zastávky Tovačov, U učiliště
– spoj č. 10 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
Linka 890709 – doplněna nová zastávka Olomouc, Technologický park
– doplněny nové spoje č. 150, 151, 152 a 153 v úseku Lutín, Neptun – Olomouc, Technologický park a v opačném směru
– spoje č. 55 a 361 – zajíždí do zastávky Olomouc, Technologický park
– spoj č. 56 – je ukončen v zastávce Olomouc, Tržnice plocha
– spoje č. 76 a 84 – jsou zrušeny (převedeny na linku 890723)
Linka 890719 – spoj č. 333 – nově zastavuje i v zastávce Velká Bystřice, cukrovar
Linka 890720 – spoj č. 318 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
– spoj č. 14 – odjezd ze zastávky Čechy pod Kosířem, pošta uspíšen o 5 minut na 16:25 hod.
Linka 890723 – doplněny zastávky Olomouc, Topolany, č. 73, Hněvotín, škola a Hněvotín, nám.
– zavedeny nové spoje č. 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 z Olomouce přes Topolany do Hněvotína nebo do Lutína a v opačném směru
– spoj č. 5 – je zrušen (nově spoj č. 21 z Olomouce do Lutína přes Hněvotín)
– spoj č. 4 – nově zastavuje i v zastávce Těšetice, pošta
– spoje č. 2 a 11 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
Linka 890728 – spoj č. 3 – je veden již ze zastávky Křelov-Břuchotín, Břuchotín, náves, odj. v 7:12 hod.
– spoje č. 314, 360, 371 a 377 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
Linka 890755 – spoj č. 1 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
Linka 890770 – spoj č. 14 – je zrušen
Linka 930775 – spoj č. 304 – nově zastavuje i v zastávkách Olomouc, Kosmonautů, Olomouc, tržnice, Olomouc, Nám. Hrdinů, Olomouc, U zlaté koule, Litovel, Palackého a bylo zrušeno časové omezení
– spoj č. 308 – je zrušen

Šumpersko:
Linka 930215 – spoj č. 311 – je prodloužen do zastávky Vernířovice, Sedm Dvorů, hájenka
– spoj č. 312 – je veden již ze zastávky Vernířovice, Sedm Dvorů, hájenka, odj. ve 20:43 hod.
Linka 930389 – spoj č. 7 – spoj je nově ukončen v zastávce Lukavice, Slavoňov, příj. v 7:16 hod.
– spoj č. 8 – nově je veden ze zastávky Lukavice, Slavoňov, odj. v 7:16 hod.
Linka 950122 – spoj č. 328 – odjezd ze zastávky Šumperk, aut.st. uspíšen o 5 minut na 10:00 hod.

Jesenicko:
Linka 950101 – spoje č. 5 a 6 – jsou zrušeny
Linka 950112 – spoj č. 331 – odjezd ze zastávky Jeseník, aut.nádr. opožděn o 5 minut na 15:55 hod.
– spoj č. 332 – odjezd ze zastávky Jeseník, Lázně, Priessnitz opožděn o 3 minuty na 16:13 hod.
– spoj č. 334 – odjezd ze zastávky Jeseník, Lázně, Priessnitz uspíšen o 5 minut na 17:05 hod.
Linka 950124 – spoj č. 357 – je prodloužen do zastávky Zlaté Hory, aut.st., příj. v 10:30 hod.
– spoj č. 358 – je nově veden ze zastávky Zlaté Hory, aut.st., odj. v 10:35 hod.

Prostějovsko:
Linka 780660 – spoj č. 1 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
– spoj č. 4 – odjezd ze zastávky Přerov, aut.st. uspíšen o 4 minuty na 6:26 hod.
– spoj č. 9 – je ukončen v zastávce Tovačov, aut.st.
– spoj č. 15 – odjezd ze zastávky Prostějov, aut.st. uspíšen o 5 minut na 6:05 hod.
– spoj č. 16 – spoj je zkrácen, nově je veden ze zastávky Tovačov, aut.st., odj. ve 12:50 hod.
– spoj č. 22 – odjezd ze zastávky Tovačov, aut.st. uspíšen o 5 minut na 6:43 hod.
Linka 780681 – spoj č. 17 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
Linka 780682 – spoj č. 3 – odjezd ze zastávky Konice, aut.st. uspíšen o 3 minuty na 7:17 hod.
– spoj č. 4 – odjezd ze zastávky Kladky, ZŠ uspíšen o 3 minuty na 6:45 hod.
– spoj č. 5 – odjezd ze zastávky Konice, aut.st. uspíšen o 3 minuty na 7:17 hod.
Linka 780692 – zrušena zastávka Hvozd, Klužínek, rozcestí
– spoj č. 7 – nově zastavuje i v zastávce Raková u Konice
Linka 780742 – spoj č. 11 – odjezd ze zastávky Konice, aut.st. uspíšen o 5 minut na 7:15 hod.
Linka 780743 – spoj č. 8 – odjezd ze zastávky Polomí uspíšen o 3 min. na 11:02 hod., spoj nově zastavuje i v zastávce Raková u Konice
Linka 780960 – spoj č. 8 – spoj je zkrácen, nově je veden ze zastávky Brodek u Prostějova v 10:55 hod.
– spoj č. 19 – spoj je zkrácen a ukončen v zastávce Brodek u Prostějova
– spoj č. 38 – spoj nezajíždí do zastávky Rousínov, aut.st a Vyškov, aut.nádr.
– spoj č. 43 – spoj nezajíždí do zastávky Rousínov, aut.st.
– spoj č. 45 – odjezd ze zastávky Prostějov, aut.st. uspíšen o 15 minut na 7:25 hod.
Linka 890776 – zrušena zastávka Hvozd, Klužínek, rozcestí
– doplněna zastávka Raková u Konice
– spoje č. 4 a 5 – nově zajíždí do zastávky Raková u Konice

Přerovsko:
Linka 920088 – spoj č. 15 – odjezd spoje ze zastávky Hranice, aut.st. opožděn o 5 minut na 17:05 hod.
– spoj č. 18 – odjezd ze zastávky Hustopeče n. Bečvou, Vysoká, točna opožděn o 5 minut na 18:05 hod.