KIDSOK od září zlepší veřejnou dopravu v katastru Hněvotína

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje navrhl a s dopravcem ARRIVA MORAVA a zástupci obce Hněvotín projednal zlepšení dopravní obslužnosti této obce, zejména pak její severní části, která v posledních letech zaznamenala velký přírůstek výstavby rodinných domů a zvýšení počtu obyvatel.

Do jízdního řádu autobusové linky 890723 Olomouc – Těšetice – Lutín jsou s platností od 1. září zařazeny zastávky Olomouc, Topolany, č. 73, Hněvotín, škola a Hněvotín, nám. Na lince jsou ke stejnému datu zavedeny i nové spoje č. 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26, které vedou z Olomouce přes Topolany do Hněvotína, popř. až do Lutína, a zpět.

Současně KIDSOK připravil k 1. 9. 2013 řešení nového dopravního spojení i do Technologického parku Olomouc – Hněvotín. V areálu Technologického parku byla zřízena nová zastávka Olomouc, Technologický park. Zastávka bude obsluhována linkou 890709 Olomouc – Lutín – Slatinice dopravce ARRIVA MORAVA a novou linkou MHD Olomouc č. 24 zajišťovanou DPMO. Na zastávku budou zajíždět následující spoje linky 890709 – č. 55 a 361 z Olomouce do Slatinic a 4 nové spoje č. 150, 151, 152 a 153, vedené do Technologického parku z Lutína a zpět. Nové dopravní spojení umožní pracovníkům firem v Technologickém parku Olomouc – Hněvotín dojíždění do zaměstnání veřejnou dopravou z okolních obcí a z Olomouce.

Podrobnější informace včetně nových jízdních řádů a mapy s vyznačením situování nové zastávky Olomouc, Technologický park naleznete níže.