KIDSOK vydal svou první výroční zprávu

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vydal výroční zprávu za loňský rok. V prvním dokumentu tohoto druhu shrnuje současný stav veřejné dopravy objednávané Olomouckým krajem a přináší informace o hospodaření samotné organizace.

Ve čtvrtek 25. července se s výroční zprávou poprvé seznámila Rada Olomouckého kraje, nyní je v elektronické podobě k dispozici zde.