Návrh železničního jízdního řádu

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty sestavila pro objednatele železniční dopravy návrh jízdního řádu pro období 2013/2014. Podklady byly předány Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.

Připomínky k návrhu je možné uplatnit na adrese kidsok@kidsok.cz.

Dokument naleznete zde.