Změny v železniční dopravě

Od 9. června 2013, k termínu celostátních změn jízdních řádů, dojde k následujícím změnám v jízdních řádech na níže vyjmenovaných tratích.

trať 271
• První ranní vlak do Prostějova (vlak 24701) pojede v celé trase o cca 8 minut později. Nově bude přijíždět do Prostějova v 5.11, odjede ze Dzbelu později, tedy ve 4.23. Zkrátí se tak denní dojížďka do zaměstnání v Prostějově.
• Vlak 24700 odjede z Prostějova již ve 4.24, z Ptení 5.01 a do Dzbelu přijede o 4 minuty dříve, tedy v 5.25. Změny jsou realizovány na základě požadavků občanů denně využívajících vlaky na trati a obce Stražisko.

trať 292
• Všechny spěšné vlaky Jeseník – Krnov (Sp 1660-1667) nově zastaví na znamení v zastávce Hradec-Nová Ves. Zastavení je nyní možné díky technickému vybavení moderních vozidel na lince a změně zastavení na zastávce Česká Ves bazén také na znamení. Cestující jedoucí ze zastávky Hradec-Nová Ves nebo Česká Ves bazén je povinen zaujmout na nástupišti takové místo, aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen a dávat strojvedoucímu zřetelné znamení (např. zvednutím ruky). Cestující, který chce z vlaku vystoupit, je povinen kladně reagovat na dotaz zaměstnance dopravce ve vlaku nebo obsloužit signalizační zařízení.

trať 290
• Pro četné požadavky cestujících bude veden vlak 13731 odjezd z Olomouce ve 21.37, příjezd Uničov 22.19 nově také v pracovní dny o letních školních prázdninách.
• Vlak 13707 odjezd Olomouc 6.57, příjezd Uničov 7.43 pojede pouze v pracovní dny.

Jízdní řády platné od 9. 6. 2013 jsou k dispozici zde.

Současně připomínáme úpravy provedené v rámci mimořádné změny jízdních řádů SŽDC, které jsou již platné od 8. 4. 2013 a které budou součástí tiskové změny k 9. 6. 2013:

trať 294
• vlak Os 13679 Staré Město p. Sn. (19:24) – Hanušovice (19:44) pojede v soboty, neděle a svátky, důvodem je zajištění návazností na víkendový vlak Sp 1634 z Jeseníku do Šumperku
• vlak Os 13681 Staré Město p. Sn. (19:41) – Hanušovice (20:01) pojede v pracovní dny

trať 310
• vlak Os 3530 Moravský Beroun (6:45) – Olomouc (7:34) bude v soboty a neděle a svátky zastavovat na znamení v Bystrovanech

trať 330
• vlak Sp 1631 Zlín (9:05) – Olomouc (10:27) bude nově zastavovat v Horní Moštěnici v 9:57