Cestujícím v regionu budou sloužit nové nízkopodlažní autobusy

V minulých dnech převzali zástupci kraje, organizátora veřejné dopravy v regionu KIDSOK a společnosti AUTA – BUSY STUDENÝ nové nízkopodlažní autobusy. Nákup vozidel podpořila částkou cca 7,5 miliónu korun Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

Trojice autobusů bude vozit cestující na trasách Olomouc – Doloplazy a Olomouc – Hlubočky. „Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu cestujících a díky nízkopodlažnímu provedení vozů se rozšíří cílová skupina uživatelů o cestující se sníženou mobilitou a o maminky s kočárky. Současně prostředky z Regionálního operačního programu Střední Morava přispějí ke snížení nákladů dopravce na údržbu a opravy starých autobusů při zajištění dopravní obslužnosti,“ konstatoval první náměstek hejtmana Alois Mačák.

Autobusy byly pořízeny s přispěním prostředků na obnovu vozidel ve veřejné dopravě z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. „Další systémová obnova vozového parku významným způsobem vytváří podmínky pro dokončení integrace autobusových linek v Olomouckém kraji k 1. červenci letošního roku,“ uvedl ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík. Nově cestující z obou linek získají možnost využít celou širokou nabídku jízdních výhod zóny 71 Olomouc.