Změny v jízdních řádech a doplnění návazností

Od 3. března 2013 dochází na základě vlastních analýz organizátora a obdržených požadavků ke změnám na některých linkách v oblastech Přerov, Prostějov, Olomouc, Šumperk a Jeseník.

Přehled některých nejvýznamnějších změn:

Šumpersko
Na žádost obce Drozdov byly provedeny 2 změny v jízdním řádu autobusové linky 930378 Zábřeh – Drozdov, které usnadní občanům této obce cestování v kombinaci se železniční dopravou. Spoj č. 11 byl opožděn k zajištění požadavku o 8 minut a nově bude odjíždět ze zastávky Zábřeh, žel.st. v 16:23 hod. Umožní tak bezpečný přestup cestujících z osobního vlaku od Olomouce. Spoj č. 302, který jezdí v neděli a ve svátky, který byl na žádost obce uspíšen o 32 minut a bude přijíždět na zastávku Zábřeh, žel.st. nově v 16:27 hod. Cestující, kteří odjíždí do vzdálenějších míst do zaměstnání nebo studenti do internátů budou mít možnost v Zábřehu přestupovat na rychlíky nejen ve směru Česká Třebová – Praha, ale i ve směru Olomouc – Brno.

Jesenicko
Nejvýznamnější změny jízdních řádů na Jesenicku navržené organizací KIDSOK souvisí s navázáním linky č. 950116 do Zlatých Hor od posledního rychlíku z Brna (příjezd v 19:10) v pracovní dny. Poslední vlak do Lipové-lázní a Šumperku/Javorníku (odjezd z Jeseníku ve 21:07) je navázán denně novým spojem ze Zlatých Hor (odjezd ve 20:00).

Současně s uvedeným opatřením bude denně propojena železniční stanice a autobusové nádraží v Jeseníku přibližně v 7:30 pro oba směry. Nabízí se tak každodenní spojení mezi vlakem od Lipové-lázní a autobusem do Karlovy Studánky nebo např. Mikulovic a Ramzové.

K 3. 3. 2013 také dochází též ke zlepšení návazností v Javorníku a v Písečné.

Upraveny jsou i časové polohy některých školních spojů.

Prostějovsko
Cestující z linky 780681 jedoucí ze směru Prostějov mohou nově od uvedeného termínu přestoupit v Pěnčíně na linku 890710 směr Bohuslavice Raková u Konice a cestujícím z linky 890710, kteří jedou ze směru Olomouc je umožněn přestup na linku 780681 směr Konice, Kladky.

Na lince 780701 spoj 15 a dále na lince 780751 spoj 25 jsou opožděny s možnosti přípoje od vlaků v Prostějově.

Odjezdy autobusů linky 780290 jsou upraveny tak, aby spoj 4 linky 780291 měl přípoj v Němčicích na Hané na vlak s odjezdem v 8.28 hod. směr Přerov.

Přerovsko
U linky 920075 spoje 29 a 10 bude upravena jejich časová poloha tak, aby se zlepšily přípoje a byla zajištěna možnost přestupu vlak-autobus/autobus-vlak.

Úplný soupis změn provedený k datu 3. 3. 2013 naleznete níže.