Kvůli munici z II. světové války v Pardubicích hrozí omezení vlakového provozu

V pondělí 28. ledna budou zahájeny práce na odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Paramo. Vzhledem k tomu, že se pod povrchem pravděpodobně nachází zbytky nevybuchlé munice z II. světové války, může dojít v případě potřeby jejího zneškodnění k omezení železniční dopravy na tratích Přelouč – Pardubice hl.n., Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem a Pardubice-Rosice nad Labem – Medlešice. Bezpečnostní opatření při likvidaci výbušnin mohou být rozšířena také o evakuaci pardubického hlavního nádraží. Práce v Paramu potrvají několik týdnů.

České dráhy pro takový případ připravily dopravní opatření, která počítají s odklony SC Pendolin a expresních vlaků Praha – Olomouc (a dále) z Prahy přes Hradec Králové do Chocně, s odklony expresních vlaků Praha – Brno přes Havlíčkův Brod a se zavedením alternativní autobusové dopravy za regionální vlaky. Zastávkové rychlíky v případě vyhlášení opatření k likvidaci nalezené munice budou v úseku Choceň – Praha zrušeny zcela.

„Bohužel nelze předem odhadnout kdy a v jakém rozsahu může dojít k evakuaci obyvatel a k zastavení dopravy,“ upozorňuje ředitel Krajského centra osobní dopravy v Pardubicích Michal Štěpán. „Omezení se mohou vyskytnout kdykoliv během následujících týdnů v době prací, tedy v pracovních dnech mezi sedmou až sedmnáctou hodinou. České dráhy budou cestující informovat vývěskami ve stanicích, prostřednictvím svého personálu i webu. Zákazníci však musí počítat s tím, že konkrétní informace budou k dispozici jen velmi krátce před samotným omezením a následná organizace náhradní dopravy bude operativní.“

S ohledem na omezenou kapacitu odklonové trati přes Hradec Králové tudy pojedou pouze expresní vlaky a vlaky noční dopravy. I tak bude docházet ke značným zpožděním odkloněných vlaků. „Jízdní řády alternativní autobusové dopravy, stejně jako náhradní dopravy vedené v úseku Pardubice-Pardubičky až Choceň budou zveřejněny ještě před zahájením prací. V případě evakuace pardubického hlavního nádraží bude alternativní autobusová doprava zajišťována přes zastávku MHD Masarykovo náměstí v centru Pardubic, kde budou zajištěny i přestupní vazby mezi jednotlivými linkami nahrazujícími vlaky do Rosic, Medlešic, Přelouče a Pardubiček,“ dodává Michal Štěpán.

Postup prací

V závodě Paramo budou prováděny výkopy vždy v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hodin. Při výkopech se bude postupovat následovně:

• Při výkopech bude monitorována přítomnost výbušnin.

• V případě nalezení podezřelého předmětu se dle pokynu velitele zásahu omezuje nebo zcela zastavuje provoz v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč, Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem, Pardubice-Rosice nad Labem – Medlešice a pyrotechnik prozkoumá podezřelý předmět.

• ČD ve spolupráci se SŽDC aktivují opatření na zajištění odklonu vlaků a zajištění náhradní autobusové dopravy.

• Na místo nálezu se následně dostaví pyrotechnik PČR a provádí se další průzkum podezřelého předmětu, určí se stupeň nebezpečnosti předmětu a rozhodne se o způsobu likvidace.

• Pro zajištění likvidace nebezpečného předmětu může být nařízeno i úplné zastavení provozu ve stanici Pardubice hl.n. a rozhodnuto o rozšíření evakuační zóny, kam spadají i prostory železniční stanice – dojde k evakuaci nádraží, včetně všech jeho provozů.

• Po ukončení evakuace celé zóny (bude trvat několik hodin) dojde k likvidaci výbušniny přímo na místě ve výkopu nebo k jejímu převezení na bezpečné místo za město.

• Po dokončení likvidace předmětu budou veškerá omezení odvolána a bude postupně obnoven provoz ve všech úsecích.

České dráhy připravují maximum opatření pro zmírnění důsledků případného omezení železniční dopravy a s tím spojených zpoždění vlaků, stejně jako pro zajištění alternativní dopravy. Bohužel nelze předem odhadnout všechny omezující vlivy, mezi které patří zejména sjízdnost a volnost silničních komunikací v Pardubicích i okolí a klimatické podmínky, jež budou mít rozhodující vliv na zahájení alternativní dopravy a následné dodržování jejího předpokládaného jízdního řádu.

Jak se cestující dopraví do Pardubic v případě omezení nebo uzavření nádraží v Pardubicích

a) Ze směru Hradec Králové

Vlaky budou ukončeny ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem, budou jezdit podle mírně upraveného jízdního řádu. Ze stanice Pardubice-Rosice nad Labem bude zajišťována alternativní autobusová doprava na zastávku MHD „Masarykovo náměstí“ (v centru, u AFI Palace na straně směrem k hokejové aréně) a spoje budou dále pokračovat do Pardubiček, na zastávku MHD „K nemocnici“. Autobusové spoje chtějí České dráhy zajistit v rámcově 40minutovém intervalu.

b) Ze směru Chrudim

Vlaky budou ukončeny ve stanici Medlešice (bude-li omezení dopravy trvat i v denní době po 19:00 hod, budou ukončeny ve stanici Chrudim). Ze stanice Medlešice bude zajišťována alternativní autobusová doprava na zastávku MHD „Masarykovo náměstí“, kde spoje jízdu ukončí. Autobusové spoje chtějí České dráhy zajistit v rámcově 40minutovém intervalu.

c) Ze směru Přelouč

Vlaky budou ukončeny ve stanici Přelouč. V úseku Kolín – Přelouč bude posílena regionální doprava, spoje budou jezdit v rámcově hodinovém intervalu. Ze stanice Přelouč bude zajišťována alternativní autobusová doprava na zastávku MHD „Masarykovo náměstí“, kde spoje jízdu ukončí. Autobusové spoje chtějí České dráhy zajistit v rámcově 20- až 40minutovém intervalu.

d) Ze směru Choceň

Dálkové vlaky ze směru Česká Třebová vždy zastaví ve stanici Choceň (rychlíky z Moravy v této stanici jízdu ukončí). Cestující do Pardubic ve stanici Choceň přestoupí do spojů kyvadlové železniční dopravy vedené v úseku Choceň – Pardubice-Pardubičky. Tyto spoje budou zaváděny postupně po vyhlášení omezujících opatření a budou rozšiřovány tak, aby jezdily v cca 40minutovém intervalu. Kyvadlové spoje zastaví pouze ve stanicích Moravany a Kostěnice a dále na zastávce Pardubice-Černá za Bory. Ze zastávky Pardubice-Pardubičky se budou vracet zpět do Chocně a cestující budou moci využít alternativní kyvadlovou dopravu do centra Pardubic vedenou na zastávku MHD „Masarykovo náměstí“ (spoje budou pokračovat dále do Rosic nad Labem, k nádraží ČD).

Regionální vlaky ze směru Česká Třebová nebo Letohrad pojedou vždy až do stanice Moravany, podle jízdního řádu. Cestující si v Moravanech přestoupí na spoje kyvadlové železniční dopravy vedené na zastávku Pardubice-Pardubičky (viz odstavec výše).

Jak se cestující dopraví z Pardubic v případě omezení nebo uzavření nádraží v Pardubicích

• Výchozím bodem pro cestující bude vždy zastávka MHD „Masarykovo náměstí“, odkud odjíždějí spoje kyvadlové autobusové dopravy k železničním stanicím Medlešice (v noční době do Chrudimi), Přelouč, Pardubice-Rosice nad Labem a k zastávce Pardubice-Pardubičky. Tyto autobusy nikde na trase nezastavují. Z uvedených stanic dále použijí cestující vlak.

• Pro cesty z Pardubicka ve směrech do Prahy, na sever, západ nebo jih Čech doporučují České dráhy volit v tomto případě cestu přes Hradec Králové, kde budou zastavovat odklonové expresy relace Praha – Olomouc a spoje SuperCity Pendolino, které bude možno využít rovněž.

• Pro cesty z Pardubicka směr Morava cestující využijí kyvadlovou železniční dopravu do stanice Choceň, kde si přestoupí na vlaky dálkové dopravy. Ve stanici Choceň za této situace zastaví všechny vlaky dálkové dopravy. Běžné rychlíky budou ze stanice Choceň vycházet v relaci Olomouc nebo Brno podle jízdního řádu.

Nebudou obsluhovány některé zastávky

V případě vyhlášení opatření k omezení či úplnému zastavení provozu bohužel nebudou z technologických důvodů obsluhovány alternativní autobusovou dopravou následující zastávky:

• na trati 238 Pardubice závodiště a Staré Jesenčany (stanice Pardubice-Rosice nad Labem bude dostupná jen alternativní autobusovou dopravou přes přestupní zastávku MHD „Masarykovo náměstí“), ve večerní a noční době též Chrudim zastávka (od 19:00 hod do 6:00 hod ráno)

• na trati 010 Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek (zastávka Valy u Přelouče bude obsluhována pouze motorovými vlaky jezdícími na lince Přelouč – Heřmanův Městec).

•na trati 020 bude z důvodu odklonění části dálkových vlaků z Prahy přes Hradec Králové hl.n. do Chocně velmi pravděpodobně regionální doprava na spojnici Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Choceň částečně převedena do náhradní autobusové dopravy. V takovém případě nebudou obsluhovány zastávky Hradec Králové-Kukleny a Hradec Králové zastávka.

Platnost jízdních dokladů

Ve všech vlacích jedoucích po odklonové trase platí jízdní doklady dle Tarifu ČD, bez doplatku jízdného. Stejně tak bude platit bez doplatku i společný krajský tarif Pardubického a Královéhradeckého kraje – IREDO, na jehož jízdenky bude možné v důsledku mimořádností v dopravě cestovat také odklonovými dálkovými vlaky kategorie Expres, InterCity, EuroCity v celém odklonovém úseku (Velký Osek) – Hradec Králové hl.n. – Choceň – Česká Třebová.