Přílohy Tarifu a SPP Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se mění

Od 9. prosince 2012 dochází k úpravě příloh č. 3, 4, 5, 6 Tarifu IDSOK a přílohy č. 3 Smluvních přepravních podmínek IDSOK. Úplné znění dokumentů je na našich stánkách v odkazech „TARIF A PŘÍLOHY“ a „SPP“.