Výměna průkazů v IDSOK – starobní důchodci

Pokud cestující vlastní průkaz na slevu jízdného, který využívá v autobusech IDSOK a tento průkaz byl vydán do 31. 7. 2011 a má neomezenou platnost, je nutné jej pro další prokazování nároku na slevu vyměnit za nový průkaz s logem IDSOK.

Výměna průkazů se týká zejména následujících cestujících s průkazem dopravce:

Zóna 1 a 11 – starobní důchodci (průkaz do 31. 7. 2011 vydával dopravce Veolia Tansport Morava a.s.)
Zóna 41 – občané starší 70 let (průkaz do 31. 7. 2011 vydával dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.)
Zóna 51 – občané starší 70 let (průkaz do 31. 7. 2011 byl vydaný dopravcem Veolia Transport Morava a.s. a SAD Trnava, a.s.)
Zóna 61 – občané starší 70 let (průkaz do 31. 7. 2011 byl vydaný dopravcem Veolia Transport Morava a.s. a ČSAD Frýdek – Místek a.s.)

Vzor „Průkazu IDSOK“ naleznete níže.