V Olomouci proběhla členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy

Olomouc ve dnech ve dnech 24. až 26. října hostila 17. členskou schůzi České asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD). Na jednání proběhla prezentace vývoje u řádných členů ČAOVD. Zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Českých drah prezentovali aktuální informace z jejich oblastí. Dále proběhly prezentace společností SmartGIS, Mikroelekotrnika a CHAPS, které prezentovaly své aktuální novinky.

Přítomní členové se rovněž seznámili s prací jednotlivých pracovních podskupin pro legislativu, standardy dopravní aplikace a pro dopravu a tarif. Za nejdůležitější lze považovat spolupráci na připomínkách k návrhu zákona o drahách, řešení problematiky memoranda, cenového výměru, standardů dopravní aplikace a integrace rychlíků.