KIDSOK pořádá setkání organizátorů integrované dopravy z celé ČR i odborníků ze zahraničí

Organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje pořádá v Olomouci ve dnech 24. až 26. října letos již druhé zasedání České asociace organizátorů veřejné dopravy.

Setkání se zúčastní zástupci všech koordinátorů integrované dopravy v ČR, Ministerstva dopravy ČR, výrobců odbavovací techniky a zahraniční hosté. Účastníci budou konzultovat problematiku legislativních změn, podmínky realizace integrace u rychlíků ve vypisovaných soutěžích Ministerstva dopravy a možnosti při modernizaci odbavovací techniky s uplatněním elektronického jízdního dokladu. Prezentovány budou i zkušenosti z organizování dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích.