Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se mění

Od 1.července 2012 dochází k úpravě Tarifu IDSOK včetně příloh a Smluvních přepravních podmínek IDSOK. Úplné znění dokumentů je na našich stánkách v odkazech TARIF A PŘÍLOHY a SPP.