SŽDC sestavila návrh nového jízdního řádu

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty sestavila pro objednatele železniční dopravy návrh jízdního řádu pro období 2012/2013. Podklady byly předány Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.. Zde je možné uplatnit připomínky k návrhu.

Dokument naleznete níže.