Zahájen předprodej jízdenek na novou linku „ČD BUS“ Frýdek-Místek – Hranice na Moravě, vyjíždí 1. kv

České dráhy nabídnou od 1. května nové spojení pro cestující z Frýdku-Místku do Hranic a opačně. Jedná se o pilotní projekt národního železničního dopravce, který nově nabídne autobusové spojení těchto dvou měst s přípoji na další vlakové spoje. Cílem nového projektu je rozšířit nabídku cestujícím z míst, kde železniční infrastruktura neumožňuje rychlejší a pohodlnější spojení např. s hlavním městem. Nová autobusová linka bude jezdit ve dvouhodinovém intervalu a zajistí ve stanici Hranice na Moravě přestup na dálkové spoje do i z Prahy. České dráhy již zahájily předprodej jízdenek na svém eShopu i na pokladnách. Dopravce provozuje autobusový spoj na své komerční riziko.
„Myšlenku na autobusovou dopravu jsme nikdy zcela neopustili a zvažovali jsme různé varianty. Pilotním projektem je spojení nádraží Frýdek-Místek a Hranice na Moravě. Naším záměrem bylo nabídnout našim zákazníkům co nejrychlejší spojení s hlavním městem s pouze jedním přestupem v rámci jednoho dopravce,“ vysvětluje Vladimír Peléšek, ředitel odboru produktů a obchodu ČD a doplňuje: „Kombinací autobusové a vlakové dopravy zkrátíme jízdní dobu i o více jak 20 minut, navíc novým autobusovým spojem zajistíme rychlé spojení samotných měst bez nutnosti přestupu a s výhodami tarifu ČD.“
V nové lince s označením „ČD BUS“ platí všechny druhy jízdného dle Tarifu ČD pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR10) vystavené do jednotlivých stanic, mezi stanicemi a tranzitem přes stanice Hranice na Moravě, Nový Jičín město, Příbor a Frýdek-Místek. Navíc mohou cestující mezi těmito stanicemi využít slevu ve výši 25 % bez prokazování nároku. V autobusech také platí mezinárodní jízdní doklady vydané do a ze stanic Frýdek-Místek a Nový Jičín město a mezinárodní síťové jízdní doklady InterRail a Eurail. V autobuse neplatí jízdenky IDS.
Všechna místa v autobuse jsou pouze 2. vozové třídy, jsou povinně místenková a pouze pro sezení. Místenka stojí 0 korun a lze ji získat jen k zakoupené jízdence ve standardním předprodeji dva měsíce a nejpozději 15 minut před odjezdem autobusu z nástupní stanice. Bez platné místenky lze do autobusu nastoupit pouze v případě, že bude volná kapacita míst k sezení a řidič nástup povolí. Aby měli cestující garantované místo k sezení, nákup jízdenky s bezplatnou místenkou rozhodně doporučujeme.
Autobusový dopravce zajišťující dopravu bude také v kontaktu s dispečinkem Českých drah. Díky tomu budou autobusy v Hranicích na Moravě čekat na plánované přípoje.
V autobusu je také zajištěna na určených místech bezplatná přeprava ručních zavazadel. Se souhlasem řidiče je možné bezplatné uložení složeného kočárku v zavazadlovém prostoru.
Zastávky autobusu jsou před staničními budovami v Hranicích na Moravě, Nový Jičín město a Frýdek-Místek. V Příboru na autobusových zastávkách „Příbor, u pošty“ a „Příbor, u kostela“.
Přepravu autobusu pro ČD zajišťuje společnost Veolia Transport Morava, a.s.

Další informace včetně jízdního řádu naleznete v přiložené tiskové zprávě níže.