Žákovské a studentské jízdné – ISIC

Navigace: Idsok.cz / Žákovské a studentské jízdné – ISIC

isicŽáci a studenti mohou od 1. 9. 2016 jezdit vlaky, autobusy a tramvajemi v Olomouckém kraji na svůj mezinárodní průkaz ISIC. Novinku v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje zavedl krajský koordinátor dopravy ve spolupráci se společností GTS Alive. ISIC je zkratkou mezinárodního průkazu studenta.

Olomoucký kraj se stal prvním regionem v České republice, který studentům cestování tímto způsobem zjednoduší. Průkaz ISIC je možné použít v osobních a spěšných vlacích, autobusech a městské hromadné dopravě. Studenti jím mohou nahradit papírový žákovský průkaz, který jim musela potvrzovat škola.

Platný průkaz ISIC je možné tímto způsobem využít od 1. září 2016. Žák s ním přijde na kontaktní místo dopravce, nahlásí trasu jízdy (domov – škola), na průkazu se tato trasa vyznačí a bude moci svůj ISIC používat k nákupu jízdného dle běžného žákovského tarifu. Podrobný návod jak postupovat při vystavení ISIC jako žákovského průkazu k dispozici zde.

ISIC Check – návod k použití pro dopravce

Žákovské jízdné

Žáci a studenti mohou využívat nákup jízdenek v zónovém tarifu IDSOK. Žáci do 15 let jsou přepravováni za 37,5 % ceny plného jízdného a studenti od 15 ti do 26 let ve výši 75 %.

Informace o žákovském jízdném jsou uvedeny v Tarifu IDSOK.


Pro žáky do 15 let

Lícová strana
Rubová strana

Pro žáky a studenty 15-26 let

Lícová strana
Rubová strana