Stačí jedna jízdenka…

Navigace: Idsok.cz / Stačí jedna jízdenka…

Jízdenka IDSOK

S jízdenkou IDSOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem, a to osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově, Prostějově a Hranicích.

Pokud si nepožádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, dostanete jízdenku Českých drah vydanou dle tarifu TR 10 a tuto nelze použít v rámci celé sítě IDSOK.

Cena jízdenky IDSOKidsokacek_ok

Cena je stanovena platným Tarifem IDSOK.
Podmínkou však je dodržení časové platnosti jízdenky, která je vytištěná ve spodní části zakoupené jízdenky.schranka-1

jizdenka-cd

Zónové uspořádání

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón, v rámci kterých je možné využívat dopravní prostředky (autobusy, osobní a spěsné vlaky a vozidla MHD) všech dopravců, jejichž linky a spoje jsou začleněny do IDSOK (Příloha č. 3 Tarifu IDSOK).

Možnost přestupů

Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupů mezi dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat na různé dopravní prostředky IDSOK.

Příklad přestupu: příměstská autobusová doprava, osobní a spěšné vlaky – MHD

Možnost přestupu lze využít zejména v zónách s MHD.

Příklad z Olomoucka: cestující z Přerova si zakoupí jednotlivou občanskou jízdenku do Olomouce – 5 zónová jízdenka v ceně 40 Kč s časovou platností 95 minut, jízdní doba autobusu je 45 minut (linka 920030) a osobního vlaku je 20 minut – tzn., že po dojezdu autobusu či osobního vlaku může cestující během platnosti jízdního dokladu IDSOK využívat služeb MHD Olomouc.

V případě zakoupení měsíční občanské jízdenky lze pak využívat MHD Olomouc v rámci zakoupeného měsíce neomezeně. Pro zónu 71 (Olomouc) musí mít cestující platný průkaz DPMO.

Označení – systém IDSOK             logo_IDSOK_zkratka_negativ_barva_295px

Poznáte jej podle loga IDSOK umístěného v blízkosti předních dveří nebo na čele vozidla.

img_20160920_162105

Zde všude platí jízdenka IDSOK

JEZDĚTE S NÁMI