Pro seniory

Navigace: Idsok.cz / Pro seniory

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) spojuje do jednoho celku železniční, autobusovou a tramvajovou dopravu. Cestujícímu proto stačí zakoupit si jedinou jízdenku, se kterou následně může cestovat různými druhy dopravy. Dopravci si tyto doklady vzájemně uznávají.

IDSOK je charakterizován:

  • jednotným jízdním dokladem
  • vzájemným uznáváním jízdních dokladů mezi dopravci
  • jednotnými tarifními a smluvními přepravními podmínkami na celém území IDSOK

Integrované autobusy, tramvaje i osobní vlaky jsou označeny logem IDSOK umístěným v blízkosti předních dveří.
Informace o začlenění linky v IDSOK je uvedena v záhlaví jízdního řádu a v poznámkách jízdního řádu nebo v Příloze č. 3 k Tarifu IDSOK.

Jízdenka IDSOK

V zónách, v nichž není provoz MHD, se všechny jízdenky kupují v autobuse při nástupu u řidiče. V zónách s provozem MHD kromě Olomouce (1 – Zábřeh, 11 – Šumperk, 41 – Prostějov, 51 – Přerov, 61 – Hranice) se jízdenky pro jednotlivou jízdu kupují u řidiče. V zóně 71 Olomouc se jednotlivé jízdenky zakupují v automatech na zastávkách, u smluvních prodejců a v prodejnách DPMO. Pokud si zde nastoupíte do vozu bez jízdenky, můžete si jízdenku s přirážkou zakoupit přímo u řidiče. Všechny předplatní jízdenky na zónu 71 se zakupují v prodejnách DPMO.

Pro cestu vlakem

  • Ve stanici s prodejem jízdenek je cestující odbaven na svou vlastní žádost jízdenkou IDSOK ve výdejně (označena logem IDSOK).
  • Ve stanici, kde není zajištěn prodej jízdenek, odbaví cestujícího po nástupu do vlaku průvodčí. Pokud cestující pro cestu u Českých drah neřekne, že požaduje jízdenku IDSOK, je automaticky odbaven dle tarifu ČD.

Cena jízdenky IDSOK

Cena jízdenky je stanovena pro cestující platným ceníkem dle počtu projetých zón bez ohledu na délku cesty nebo počet přestupů. Podmínkou je však dodržení časové platnosti jízdenky.

Senior

jednotlivé občanské jízdné 14Kč
předplatní jízdné čtvrtletní zlevněné 450Kč
předplatní jízdné měsíční zlevněné 175Kč
předplatní jízdné 7denní zlevněné 63Kč
předplatní jízdné 1denní zlevněné 23Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz DPMO SENIOR

70+ Senior

Pas/roční 20Kč
* Podmínky využití Senior pasu – průkaz DPMO

*platnost od 1. 12. 2015

Senior 65+

jednotlivé občanské jízdné 10Kč
předplatní jízdné čtvrtletní 532Kč
předplatní jízdné měsíční 187Kč
předplatní jízdné 7denní 58Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz IDSOK

Senior 70+

Senior Pas/roční 300Kč
Podmínky využití Senior pasu – průkaz IDSOK

Senior 65+

jednotlivé občanské jízdné 8Kč
předplatní jízdné čtvrtletní 375Kč
předplatné jízdné měsíční 150Kč
předplatné jízdné 7denní 47Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz IDSOK

Senior 70+

Senior Pas/roční 300Kč
Podmínky využití Senior pasu – průkaz IDSOK

Senior

jednotlivé občanské jízdné 9Kč
předplatní jízdné měsíční zlevněné 115Kč
předplatní jízdné 7denní zlevněné 35Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz IDSOK

Senior

jednotlivé občanské jízdné 9Kč
předplatní jízdné měsíční zlevněné 115Kč
předplatní jízdné 7denní zlevněné 35Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz IDSOK

Senior

jednotlivé občanské jízdné 4Kč
předplatní jízdné měsíční zlevněné 115Kč
předplatní jízdné 7denní zlevněné 35Kč
Podmínky využití předpl. jízdného – průkaz IDSOK

Senior 70+

cestování zdarma – neplatí pro dopravce České dráhy
Podmínky využití – průkaz totožnosti nebo průkaz IDSOK