Informační linka 588 88 77 88

Navigace: Idsok.cz / Informační linka 588 88 77 88

Od 1. září 2017 mohou cestující ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji využívat služeb telefonní informační linky, kterou zavedl krajský koordinátor dopravy KIDSOK.

Informační linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) má telefonní číslo 588 88 77 88. Zájemcům je k dispozici v pracovních dnech od 5 do 22.30 hodin.

Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v IDSOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách. Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.